• ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต FK 1

  FK 1 ปุ๋ยเร่งโต
  พืชเขียวแข็งแรง โตไว

  ใช้ฉีดพ่นทางใบ เหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโต กับพืชเกือบทุกชนิด อาทิเช่น มันสำปะหลัง นาข้าว ไร่อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืช ผัก ผลไม้

 • FK 3R

  FK 3R
  ข้าวเมล็ดเต็ม น้ำหนักดี

  ฉีดพ่นในนาข้าว เร่งข้าวรวงยาว จำนวนเมล็ดต่อรวงมากขึ้น ข้าวมีเมล็ดเต็ม น้ำหนักดี ออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้าวโดยเฉพาะ 

 • FK 3C

  FK 3C : เอฟเค 3ซี
  มันหัวโต เปอร์เซ็นแป้งสูง

  ใช้ฉีดพ่นทางใบ ช่วงมันสำปะหลังอายุ 3-6 เดือน เร่งให้มันสำปะหลังลงหัวไว ขนาดหัวโต และมีน้ำหนักดี เปอร์เซ็นแป้งสูง

 • FK 3S

  FK 3S : เอฟเค 3เอส
  อ้อยโต น้ำหนักดี CCS สูง

  ใช้ฉีดพ่นทางใบให้กับอ้อย ช่วงอายุ 3-6 เดือน เร่งขบวนการสะสมแป้งและน้ำตาล อ้อยย่างปล้องสูง โตไว มีน้ำหนักดี และเพิ่มค่าความหวานหรือ CCS

Follow us on Facebook