• ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต FK 1

  FK 1 ปุ๋ยเร่งโต
  พืชเขียวแข็งแรง โตไว

  ใช้ฉีดพ่นทางใบ เหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโต กับพืชเกือบทุกชนิด อาทิเช่น มันสำปะหลัง นาข้าว ไร่อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืช ผัก ผลไม้

 • FK 3R

  FK 3R
  ข้าวเมล็ดเต็ม น้ำหนักดี

  ฉีดพ่นในนาข้าว เร่งข้าวรวงยาว จำนวนเมล็ดต่อรวงมากขึ้น ข้าวมีเมล็ดเต็ม น้ำหนักดี ออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้าวโดยเฉพาะ 

 • FK 3C

  FK 3C : เอฟเค 3ซี
  มันหัวโต เปอร์เซ็นแป้งสูง

  ใช้ฉีดพ่นทางใบ ช่วงมันสำปะหลังอายุ 3-6 เดือน เร่งให้มันสำปะหลังลงหัวไว ขนาดหัวโต และมีน้ำหนักดี เปอร์เซ็นแป้งสูง

 • FK 3S

  FK 3S : เอฟเค 3เอส
  อ้อยโต น้ำหนักดี CCS สูง

  ใช้ฉีดพ่นทางใบให้กับอ้อย ช่วงอายุ 3-6 เดือน เร่งขบวนการสะสมแป้งและน้ำตาล อ้อยย่างปล้องสูง โตไว มีน้ำหนักดี และเพิ่มค่าความหวานหรือ CCS

 • โทรสั่งซื้อ 089-459-9003 ปุ๋ยน้ำ FK-3C ตัว C นั้นย่อมาจาก Cassava ที่แปลว่ามันสำปะหลังนั่นเอง เอฟเค-3C จึงแปลว่า ปุ๋ยตรา FK สูตร 3 ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งผลผลิตมันสำปะหลังโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ตรงกว่า 7 ปีของเรา - ใน 1 กล่องประกอบด้วยปุ๋ยบัวแก้ว 1 ถุง และเควัน 1  ถุง รวมน้ำหนัก 2,000 กรัม

  950 ฿
 • โทรสั่งซื้อ 089-459-9003 ปุ๋ยน้ำ FK-1 หรือ เอฟเค-วัน ใช้ฉีดพ่นทางใบ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียว และสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง เหมาะกับ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผักผลไม้ต่างๆ - ใน 1 กล่องประกอบด้วยปุ๋ยบัวแก้ว 1 ถุง และเควัน 1  ถุง รวมน้ำหนัก 2,000 กรัม

  890 ฿
 • โทรสั่งซื้อ 089-459-9003 ปุ๋ยน้ำ FK-3S ตัว S ย่อมาจาก Sugarcane ซึ่งแปลว่าอ้อย เอฟเค-3S จึงแปลว่า ปุ๋ยตรา FK สูตร 3 ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งผลผลิตอ้อยโดยเฉพาะ เพิ่มค่า CCS อ้อยย่างปล้องสูง น้ำหนักดี - ใน 1 กล่องประกอบด้วยปุ๋ยบัวแก้ว 1 ถุง และเควัน 1  ถุง รวมน้ำหนัก 2,000 กรัม

  950 ฿
 • โทรสั่งซื้อ 089-459-9003 ปุ๋ยน้ำ FK-3R ตัว R นั้นย่อมาจาก Rice ที่แปลว่าข้าว เอฟเค-3R จึงแปลว่า ปุ๋ยตรา FK สูตร 3 ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งผลผลิตข้าวโดยเฉพาะ ใช้สำหรับฉีดพ่นในนาข้าว เพื่อเร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก - ใน 1 กล่องประกอบด้วยปุ๋ยบัวแก้ว 1 ถุง และเควัน 1  ถุง รวมน้ำหนัก 2,000 กรัม

  950 ฿

Follow us on Facebook