ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตร

ต้องการส่งเอกสารถึงฟาร์มเกษตร กรุณาใช้ที่อยู่ติดต่อ หมายเลข 1.ร้านฟาร์มเกษตร 

1. ร้านฟาร์มเกษตร : เลขที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 

2. Dev House : 121/92 หมู่ 2 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

3. Science Park : อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ,

4. KPark : 81/9 หมู่1 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000

โทร: 089-459-9003

Fax: 045-511-273

อีเมลล์ farmkaset@gmail.com